پنجشنبه ۸ خرداد سال ۱۳۹۹

اقلام حفاری

تامین بخش عمده ای از اقلام حفاری با رعایت کلیه استانداردهای متداول و مورد استفاده در صنایع حفاری، از سازندگان مطرح و توانمند اروپایی، کره ای و چینی مانند:TPCO, TIW, BAKER, SCHLUMBERGER, WEATHER FORD, MSP DRILLEX