پنجشنبه ۸ خرداد سال ۱۳۹۹

ابزار دقیق

انواع تجهیزات ابزار دقیق اعم از فشار سنج، دما سنج، ترمو متر، فلومتر و .. از سازندگان مطرح اروپایی همچون Flow Serve, Kobold, E&H, Achcroft و ....