پنجشنبه ۸ خرداد سال ۱۳۹۹

فلنج

انواع فلنج ها از منابع داخلی و خارجی جهت مصارف عمومی و همچنین جهت مصارف سفارشی که بصورت خاص قابلیت طراحی سفارشگذاری و تولید را دارا هستند.اتصالات خاص و سفارشی از جمله Saddle و انواع Out Let ها و Split Tee که حسب سفارش قابلیت تولید در کارخانجات مورد تایید مراجع صنعت نفت و گاز شرکت میباشند. انواع تیوبهای ساده یا فین دار از نوع Serrated و یا Extruded Serrated که در اقطار و طولهای خاص با گام و ابعاد فین سفارشی جهت انواع مبدل های حرارتی در جنس های استیل ، آلومنیم و مس قابل تولید و تامین میباشند. و همچنین تیوبهای سم و برنز از انواع Admiralty Brass / Copper Nickle / Copper Alloy و همچنین انواع U-Tube.