چهار شنبه ۱ آبان سال ۱۳۹۸

گسکت

در جنس، سایز، کلاس، فشار و استانداردها و انواع مختلف از کشورهای انگلستان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، هلند، چین، هندوستان، ایران.